REST API

Documentatie


Verzendkosten

De verzendkosten en handling van een bestelling zijn afhankelijk van de bestelde producten en het land. Deze hoef je niet zelf te berekenen: je kunt voordat je een bestelling aanmaakt de verzendkosten en handling al opvragen uit de API.

TIP: Je kunt een indicatie vinden van de verzendkosten en handling tarieven in onze productenlijst.

Voorbeeld
$quote = $api->post('/shipping/quote', get_shipment_data());
  
function get_shipment_data()
{
  return array(
    'country' => 'NL',
    'items' => array(
      array('productId' => 'canvas_30x20', 'quantity' => 5)
    )    
  );
}

$amount = $quote->shipping + $quote->handling;

echo 'Kostprijs: € ' . $amount . ' excl. BTW <br />';
echo 'Kostprijs BTW: € ' . round($amount * $quote->taxRate, 2) . '<br />';

// Als je het betaalscherm gebruikt:

echo 'Verkoopprijs: € ' . $quote->payment . ' incl. BTW';
Velden met bijzonderheden:
Naam Toelichting
"country" Een ISO 3166-1 alpha 2 landcode
"state" Alleen voor adressen in de V.S.: een ISO 3166-2:US state code
item["productId"] Te vinden in je productenlijst
item["pageCount"] Alleen nodig voor boeken, fotoprints en kaarten

De API-response bevat de kostprijzen voor verzending en handling, exclusief BTW. Indien je het white-label betaalscherm gebruikt, kun je het te betalen bedrag vinden in het veld payment: dit zijn de verzendkosten + handling inclusief BTW, afgerond naar een nette consumentenprijs.

Volgende