REST API

Documentatie


File transfer

Je kunt je bestanden op twee verschillende manieren aanleveren. In de stap Bestellen was al te zien dat je de bestanden kon aanleveren als URL's, wanneer je de bestelling aanmaakt:

'files' => array(           
  'cover' => 'https://www.printapi.nl/sample-book-a5-cover.pdf',
  'content' => 'https://www.printapi.nl/sample-book-a5-content.pdf'
)
Lees over het aanleverformat voor bestanden in onze FAQ.

Print API zal deze bestanden dan automatisch asynchronous downloaden. Dat gebeurt meestal binnen tien minuten: je hoeft hier verder zelf niets voor te doen. Voldoet het bestand niet aan het aanleverformat of mislukt de download, dan krijg je per e-mail een foutmelding. Is dit voor jou een geschikte oplossing, dan kun je dus direct door naar de volgende stap.

Zijn jouw bestanden niet openbaar beschikbaar vanaf een webserver, lees dan verder. Je kunt de bestanden namelijk ook naar de API uploaden. Dat is slechts een kleine extra stap.

Alternatief Uploaden

Je kunt jouw bestanden ook uploaden, na het aanmaken van de bestelling. Print API geeft elk aan te leveren bestand een unieke uploadUrl, waar je jouw bestand naar kunt POST-en. Die URL's staan in de API response van je bestelling.

Om deze functie te gebruiken, moet je eerst de volledige files-array uit je bestelgegevens weghalen, of op null zetten. Daardoor zal de API wachten op uploads. Onze PHP library heeft een speciale functie voor het uploaden van bestanden:

// $order = $api->post('/orders', ...);
         
$contentUploadUrl = $order->items[0]->files->content->uploadUrl;
$api->upload($contentUploadUrl, 'files/123/content.pdf', 'application/pdf');

$coverUploadUrl = $order->items[0]->files->cover->uploadUrl;
$api->upload($coverUploadUrl, 'files/123/cover.pdf', 'application/pdf');

De bestandspaden files/123/content.pdf en files/123/cover.pdf zijn natuurlijk fictief. Pas deze code aan om jouw bestanden te uploaden. Het cover-bestand is alleen nodig voor boeken, dus bestel je iets anders, dan hoef je alleen een content aan te leveren.

Let er ook op dat je het juiste MIME-type opgeeft voor het bestandstype dat je gebruikt, zodat de API weet hoe je bestand gelezen moet worden. In de onderstaande tabel staat welke waarde bij welk bestandstype hoort.

Bestandstype MIME-type
PDF *.pdf application/pdf
PNG *.png image/png
JPEG *.jpg, *.jpeg image/jpeg
Tip: meerdere items, unieke bestanden

Bovenstaand voorbeeld gaat er vanuit dat je altijd één item bestelt, met vaste bestanden. Vaak zal dat niet het geval zijn, en heb je meerdere items met unieke bestanden. Om de juiste bestanden bij de juiste items te zoeken, kan het handig zijn om bij het aanmaken van je bestelling metadata op te geven:

Meesturen metadata:
$item1 = array(
  'productId' => 'poster_a4_sta',
  'quantity' => 100,
  'metadata' => json_encode(array(
    'file' => $file
  ))
);

In het metadata-veld kun je jouw eigen data kwijt. Bijvoorbeeld een bestandspad of -ID. Dat mag in JSON, XML of elk ander format dat je wilt. Bij het uploaden kun je dit veld weer uitlezen:

Uitlezen metadata:
foreach ($order->items as $item) {
  $metadata = json_decode($item->metadata);
  $uploadUrl = $item->files->content->uploadUrl;
  $api->upload($uploadUrl, $metadata->file, 'application/pdf');
}
Volgende