REST API

Documentatie


Foutafhandeling

Als een API-call mislukt, bijvoorbeeld omdat de invoer ongeldig is, kun je dit zien aan de HTTP-statuscode van de API response. De body van de response bevat indien mogelijk een foutrapport met o.a. informatie over hoe je de fout wellicht kunt oplossen.

Statuscodes Betekenis
200-299 De request is gelukt.
400-499 De request is mislukt wegens ongeldige invoer of onjuist gebruik van de API.
500-599 Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van je request. We krijgen hiervan een melding en lossen het probleem z.s.m. op.

Onze libraries werpen een exception als een API-call mislukt, met het foutrapport als bericht.

Fouten in de live-omgeving

Als een fout optreedt in de live-omgeving, krijg je hiervan direct per e-mail bericht. Zorg dat je app voldoende informatie vastlegt in een logbestand om de oorzaak te achterhalen — wij kunnen je request niet altijd opslaan.